Un altre dels serveis oferts, són els glacejats.

Els glacejats són laques que contenen pigments, els quals coloregen la superfície sense ocultar les vetes. Amb una sola passada tinten la fusta i la protegeixen .