Un dels nostres serveis és l’aplicació del vernís ignífug. Aquest és un mètode de protecció contra incendis ja que protegeix la fusta de la calor.

Es tracta d’un producte homologat per a la protecció contra el foc, variant la certificació (BS1d0, CS2d0, etc...) segons el seu grau de reacció davant del foc. Està destinat a augmentar la resistència i la reacció del foc impedint la propagació d’aquest i evitant la formació de flames.

Aquest és un producte indicat per locals comercials, llocs d’ús públic...