Oferim la possibilitat d’obtenir un acabat texturat. El texturat és una pols de micro-esfera que ens permet donar una textura més o menys rugosa a la superfície tractada.  

Aquest acabat està indicat per zones de treball com poden ser escriptoris, taules de treball, etc.. ja que la pols de micro-esfera ens dóna una gran resistència que ens redueix el desgast i les ratllades